• Výzkum veřejnosti 2012 - Jak se Češi pojišťují?
 • Obsah výzkumu

  1. O výzkumu

  2. Srovnání se zahraničím

  3. Srovnání se Slovenskem

  4. Obavy populace z hrozících rizik

  5. Rozsah pojištění a celková propojištěnost v ČR

  6. Výběr pojišťovny a zdroj informací

  7. Sjednání pojištění, správa smluv, výpovědi smluv

  8. Zkušenosti s pojistnou událostí a pojišťovnou

  9. Pojistná gramotnost české populace

  10. Rozdíl v přístupu pojištění u mužů a žen

   

  O výzkumu

  Země: Česká a Slovenská republika

  Metoda: on-line průzkum

  Dotazník:ČR: 79 otázek, SR: 24 otázek

  Vzorek populace:18-50 let – reprezentativní vzorek populace, podle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště

  Vzorek:  ČR: 1017 respondentů, SR:  312 respondentů

  Průzkum zpracovala agentura NMS market research.

   

  Srovnání se zahraničím

   

  Srovnání podílu předepsaného pojistného vůči výdajům domácností na konečnou spotřebu
  V oblasti srovnání výdajů na životní i majetkové pojištění v ČR a v Evropě je stále patrný výrazný rozdíl. Z pohledu podílu předepsaného pojistného vůči výdajům domácností na konečnou spotřebu jsou před námi všechny vyspělé státy západní Evropy. Na pozici před námi je také například Slovinsko. V oblasti životního pojištění stojíme dokonce i za Polskem a Chorvatskem.

   

  Kde všude čerpáte informace při rozhodování o sjednání pojištění?

  Zatímco pro naše sousedy v zemích EU představují hlavní zdroj informací internetové srovnávače (48 %) a pro Slováky je to rada známých nebo příbuzných (54 %), Češi preferují osobní doporučení poradce (55 %), nejraději si však  informace individuálně vyhledávají z oficiálních zdrojů (58 %).

   

  Máte sjednáno více produktů u stejné pojišťovny?

  Češi jsou ve srovnání s okolními zeměmi loajálnější ke své pojišťovně.

   

  Z jakého důvodu máte uzavřené více typů pojištění u stejné pojišťovny?

  Více než polovina lidí v celé Evropě má zřízeno více produktů u stejné pojišťovny. Hlavním důvodem je jednoduchost. Výraznou roli v ČR i na Slovensku hrají finanční poradci.

   

  Jaké faktory jsou pro vás důležité při rozhodování, zda uzavřít další typy pojištění u stejné pojišťovny?

  Důležitou roli při výběru pojišťovny hraje v ČR důvěra v pojišťovnu a spokojenost s jejími produkty

   

  Změnil/a jste v posledních letech poskytovatele svého životního pojištění?

  Přepojišťovnání smluv životního pojištění je v ČR i na Slovensku častějším jevem, než je tomu v Evropě.

   

  Jaký byl hlavní důvod pro změnu poskytovatele životního pojištění?

  Trh s životním pojištěním je v ČR oproti evropskému velmi dynamický. Důvody pro změnu poskytovatele vychází od zprostředkovatele, zatímco v evropských státech je to osobní potřeba, kvalita služby a výkon produktu.
   

   

  Srovnání se Slovenskem

   

  Kterých životních situací se v současnosti obáváte?

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

  Češi i Slováci mají největší obavy ze závažného onemocnění, více občanů na Slovensku vnímá intenzivněji než Češi riziko ztráty střechy nad hlavou a smrti.                                  

   

  Kterých z následujících životních situací se bojíte nejvíce?

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

  Zatímco pro Čechy představuje nejtíživější situaci závažné onemocnění a ztráta zaměstnání a příjmu, Slováci mají největší obavu z onemocnění nebo smrti.

   

  Jakým způsobem se v současné době chráníte proti následkům těchto životních rizik?

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

  V zabezpečení před riziky nejsou mezi Čechy a Slováky výraznější změny.

   

  Jak se staví Češi a Slováci k následujícím tvrzením?

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

   

  Ve svém životě se setkávám se stále větším počtem rizik, proti kterým je třeba se pojistit.

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

   

  Svůj život si umím představit bez jakéhokoli pojištění.

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

   

  Jaký mají Češi a Slováci přehled o svých výdajích na pojistném? Vědí, kolik platí pojišťovnám ročně za všechny své smlouvy?

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

   

  Jaké pojistné smlouvy mají sjednané Češi a jaké Slováci?

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

   

  Kolik čechů a Slováků má již zkušenost s pojistnou událostí?  Splnila výše pojsitného plnění jejich očekávání?

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

   

  Jakým způsobem se zabezpečujete na stáří?

  Všichni respondenti [CZ - N 1017, SK - N312]

   

   

  Obavy populace z hrozících rizik

   

  Kterých z následujících životních rizik se v současnosti obáváte? Kterého z nich se obáváte nejvíce?                                                                                                        

  Vzorek: všichni respondenti [N 1017]

  Obava ze závažného onemocnění či vážného úrazu je silnější u lidí s v vyšším příjmem (nad 20 tis. Kč).

  Ztráty zaměstnání se více obávají lidé se středním příjmem a lidé starší.

  S rostoucím věkem klesá obava z úmrtí a stoupá obava ze závažného onemocnění.

   

  Kterých z následujících životních rizik se v současnosti obávají muži a kterých ženy?

  Vzorek: všichni respondenti [N 1017]

  Muži si více připouštějí ztrátu zaměstnání (zejména živitelé rodin) a riziko vážného úrazu, zatímco u žen je výraznější i obava z úmrtí a ztráty ze střechy nad hlavou.

   

  Jak se chráníte proti následky životních rizik?

  Všichni respondenti [N1017]

   

  Uvedl /a jste, že máte sjednané životní pojištění. Jaká byla vaše hlavní motivace pro jeho uzavření?

  Respondenti, kteří mají sjednané životní pojištění [625]

   

  V zabezpečení na stáří jsem spíše člověk, který své stáří vůbec neřeší a spoléhá se, že to nějak dopadne.

  Vzorek: všichni respondenti [N 1017]

  Přístup mužů i žen k zabezpečení na stáří je téměř shodný a téměř tři čtvrtiny populace vykazuje odpovědný přístup. 

   

  Jaké riziko, ohrožující váš majetek vnímáte jako nejpravděpodobnější?

  Respondenti, kteří mají sjednané pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti [N 539]

  Přestože se lidé nejvíce obávají požáru, nejčastější jsou škody způsobené havárií vody.
   

   

  Rozsah pojištění a celková propojištěnost v ČR

   

  Jaké pojistné produkty máte vy obecně sjednané?                                                                                                                                                                                     

  Vzorek: všichni respondenti [N 1017]

   

  Jaký byl váš hlavní důvod pro uzavření pojištění? (Odpovídali respondenti, kteří mají pojištění sjednané)

   

  Víte kolik platíte ročně za své životní pojištění?

  Respondenti, kteří mají sjednané Životní pojištění  [N 625]

  Struktura výdajů za životní pojištění u mužů i žen je obdobná.

  Věk není příliš rozhodující.

  Rozhoduje výše příjmů, která určuje i výši pojistného u životního pojištění.

   

  Kolik platíte ročně za své pojištění domácnosti?

  Respondenti, kteří mají sjednané pojištění domácnosti [N 460]

  Částku nad 2000 Kč platí nejčastěji osoby s nejvyššími příjmy stejně jako pojištění starší 40 let.

  7 % neví, kolik ročně platí za pojištění domácnosti.

   

  Víte kolik ročně zaplatíte za své pojištění nemovitosti? (Odpovídali jen ti, kteří mají pojištění sjednané)   

  Respondenti, kteří mají sjednané pojištění nemovitosti [N 378]

  Téměř 80 % lidí platí za pojištění nemovitosti do 3000 Kč.

  Více než 3000 Kč ročně nejčastěji platí ženy.

  11 % neví, kolik ročně platí za pojištění nemovitosti.

  Nejnižší částky platí za pojištění nemovitosti skupina tzv. nedůvěřivých.

   

  Máte v rámci základního povinného ručení připojištěna i další rizika (například rozbití čelního skla, střet se zvířetem apod.)?

  Respondenti, kteří mají sjednané povinné ručení [N591]

  Připojištění si sjednávají převážně osoby s vyšším příjmem, přičemž věk ani pohlaví nerozhoduje.

   

  Je vaše pojistná částka u pojištění domácnosti a nemovitosti dostatečně vysoká, aby kryla totální škodu?

  Respondenti, kteří mají sjednané pojištění domácnosti a nemovitosti [539]

   

  Víte kolik ročně zapalatíte celkem na svém pojistném všem pojišťovnám?

  Všichni respondenti [1017]

   

   

  Výběr pojišťovny a zdroj informací

   

  Kde všude hledáte informace při rozhodování o zřízení nového pojištění?                                                                                                                                                 

  Všichni respondenti [N 1017] 

  Webové stránky pojišťoven a osoba finančního poradce jsou nejdůležitějšími informačními kanály. Významnou roli hraje také doporučení známých.

  Má stejnou váhu, jako informace získaná na pobočce pojišťovny nebo z internetového srovnavače.

   

   

  Sjednání pojištění, správa smluv, výpovědi smluv

   

  Jaký způsob preferujete pro sjednání pojištění?

  Všichni respondenti [N 1017] 

  Stále dominuje preference sjednání pojištění osobně na pobočce a přes finančního poradce. Sjednání přes telefon či přes mobilní aplikaci upřednostňuje 1 % obyvatelstva. Lidé s vyšším příjmem preferují možnosti uzavření pojištění, které jsou časově flexibilnější než návštěva pobočky. Mladí lidé sjednávají raději pojištění sami, než přes finančního poradce.

   

  Jaký způsob komunikace preferujete pro další jednání s pojišťovnou?

  Všichni respondenti [N 1017]

  Osobní komunikace je důležitá stejně jako on-line, která šetří čas.

  SMS upozornění a mobilní aplikaci preferuje 2 % dotázaných.

  Ženy vyhledávají více osobní formu jednání, muži způsoby nepřímé komunikace.

   

  Seznamujete se při sjednání pojištění s pojistnými podmínkami, které podepisujete?

  Všichni respondenti [N 1017]

   

  Aktualizujete smluvy o pojištění nemovitosti/domácnosti podle aktuální hodnoty svého majetku?

  Respondenti, kteří mají sjednáno pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti  [N 539]

  Kategorie lidí s nejvyššími příjmy aktualizuje své pojistné smluvy dle aktuální hodnoty majetku nejčastěji.

   

  Kontrolujete v pravidelných intervalech nebo při významné životní změně (sňatek, narození dětí, osamostatnění dětí, pořízení nemovitosti, rekonstrukce….) své smlouvy?

  Všichni respondenti [N 1017]

  Ženy se starají o své smlouvy o trochu pečlivěji než muži.

  Třetina lidí nektoroluje své pojistné smlouvy vůbec.

   

  Uvedl / a jste, že máte sjednané Havarijní pojištění. Jaký byl váš důvod pro jeho sjednání?

  Respondenti, kteří mají sjednané havarijní pojištění [N222]

  Většina lidí sjednává havarijní pojištění z vlastního rozhodnutí. Sedmnáct procent pojistek je sjednáno z toho důvodu, že je to požadavkem leasingové agentury.

  Více než třetina havarijních pojistek, které jsou uzavřeny ženou, je sjednána proto, že o tom rozhodne muž.

   

  Uvedl / a jste, že máte sjednané pojištění občanské odpovědnosti. Jaký byl váš hlavní důvod pro jeho uzavření?

  Respondenti, kteří mají pojištění občanské odpovědnosti [N231] 

   

  Kdo ve vaší rodině spravuje pojistné smlouvy (například hlídá pravidelné platby)?

  Všichni repondenti [N1017]

  Ženy častěji nechávají starost o své smlouvy na jiných.

   

  Kdo by podle vás měl smlouvy spravovat?

  Všichni repondenti [N1017]

  Pětina mužů se domnívá, že starost o smlouvy je hlavně jejich povinností.

  Ve správě pojistných smluv má podle většiny převládat dělba mezi partnery.

   

   

  Zkušenost s pojistnou událostí a pojišťovnou

   

   

  Měl / a jste již vy osobně pojistnou událost?

  Všichni respondenti [N 1017]

  Zkušenost s pojistnou událostí má téměř polovina dotázaných. Muži mají více zkušeností s pojistnými událostmi, než ženy.

   

  Splnila výše pojistného plnění vaše očekávání?

  Respondenti, kteří měli pojisntou událost [N 464]

  Dvě třetiny lidí byly spokojeny s výší pojistného plnění. S výší pojistného plnění jsou nejvíce nespokojeni Češi, kteří spadají do osobnostní kategorie "Lehkovážní". Ti ale často platí pouze nejevnější nebo základní pojistky.

   

  Z jakého důvodu nesplnila výše pojistného plnění vaše očekávání?

  Respondenti, kteří nebyli spokojeni s pojistným plněním  [N 149]

  V 79 procentech deklarovali klienti chybu pojišťovny, 20 procent nespokojených klientů bylo zklamáno pojistným plněním proto, že nepostupovali dobře.

   

  Byla pro Vás nespokojenost s likvidací důvodem ke změně pojišťovny?

  Respondenti, kteří nebyli spokojeni s pojistným plněním  [N 149]

  Muži, pokud nejsou spokojeni s likvidací jsou ochotni změnit pojišťovnu spíš než ženy.

   

  Kdo se zabýval vyřizováním Vaší pojistné události?

  Respondenti, kteří měli pojistnou událost [N 464]

  Muži pojistnou událost řeší častěji než ženy. Ženy mají sklony přenechat řešení na svého partnera.

  V případě, že vyřizují pojistnou událost rodiče, jedná se osoby v kategorii od 18 do 30 let.

   

  Nakolik náročné pro vás bylo vyřizování pojistné události, co se týče množství požadovaných dokladů?

  Respondenti, kteří měli pojistnou událost [N 464]

  Muži překvapivě shledávají vyřizování pojistné události za náročnější, než ženy.

   

  Jak hodnotíte déku vyřizování likvidace vaší pojistné události?

  Respondenti, kteří měli pojistnou událost [N 464]

  Celých 73 % žen hodnotí dobu vyřízování pojistné události jako krátkou.

   

  Setkal / a jste se ve svém okolí s pokusem o pojistný podvod?

  Všichni respondenti [N 1017]

   

   

  Pojistná gramotnost české populace

   

  Jaká je pojistná gramotnost české populace? Hodnocení na základě procentní úspěšnosti testu.

  Vzorek: Všichni respondenti [N 1017]

  Respondenti odpovídali na test pojistné gramotnosti. Ten obsahoval deklarované znalosti základních pojmů týkajících se pojištění obecně a několika specifických pojištění. Druhou část textu tvořil kvíz týkající se podmínek specifických typů pojištění

  Podle % úspěšnosti byli respondetni rozděleni do 5 kategorií: Výborný (80%+), Chvalitebný (60% - 80%), Dobrý (40% - 60%), Dostatečný (20% - 40%) Neodstatečný (0% - 20%).

  V textu prokázalo výborné nebo chvalitebné vlastnosti o 14 % více mužů.

   

  Respondenti odpovídali na test pojistné gramotnosti. Ten obsahoval deklarované znalosti základních pojmů týkajících se pojištění obecně a několika specifických pojištění. Druhou část textu tvořil kvíz týkající se podmínek specifických typů pojištění.

  Vzorek: Všichni respondenti [N 1017]

  Muži mají lepší výsledky než ženy.

  Lépe se orientují lidé s vyšším příjmem.

  Nižší znalosti oblasti pojištění jsou u lidí ve věku do 30 let.

   

  Víte jaký je rozdíl mezi pojišťěním domácnosti a nemovitosti?

  Respondenti, kteří mají sjednané pojištění domácnosti a nemovitosti [N 539]

   

  Znáte rozdíl mezi Investičním a Kapititálovým životním pojištěním?

  Respondenti, kteří mají sjednané životní pojištění [N 625]

  Muži častěji deklarují rozdíly mezi jednotlivými typy životního pojištění.

  V průměru polovina respondentů nezná rozdíly mezi jednotlivými typy životního pojištění

   

  Znáte základní rozdíly mezi Životním pojištěním se spořící složkou a mezi pravidelným spořením?

  Respondenti, kteří mají sjednané životní pojištění [N 625]

   

  Víte, jaké důsledky má pro klienta předčasné vypovězení smlouvy Životního pojištění?

  Respondenti, kteří mají sjednané životní pojištění [N 625]

   

  Pokud byste se dostal / a do tíživé finanční situace, zrušil / a byste životní pojistku?

  Respondenti, kteří mají sjednané životní pojištění [N 625]

  Téměř polovina lidí by v tíživé finanční situaci sáhla ke zrušení životní pojistky, přestože je pro klienta vždy finančně velmi nevýhodné.

  Rušení pojistky závisí na tom, jaký máme celkový postoj k pojištění. Kategorie "Opatrných" Čechů se častěji bude držet doporučení, že na pojistky se sahá až na posledním místě.

   

  Znáte základní rozdíly mezi životním pojištěním se spořící složkou a mezi běžným pravidelným spořením?

  Respondenti, kteří mají sjednané životní pojištění [N 625]

   

  Víte jak vysoké jsou limity pojistného plnění u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které máte sjednané?

  Respondenti, kteří mají sjednané povinné ručení [N 591]

   
   

   

  Rozdíl v přístupu k pojištění mužů a žen

   

  Když vezmete v úvahu své pravidelné měsíční příjmy a výdaje, zbyvají Vám nějaké peníze, které můžete ušetřit nebo investovat do budoucna?

  Všichni respondenti [N 1017]                                                                                                                                                                                                                           

   

  Obecně si myslíte, že se v pojistných produktech lépe vyzná….

  Všichni respondenti  [N1017]

  20 % mužů se domnívá, že rozumí pojisntým smlouvám více, než ženy.

   

   

   

   

   

 • Výzkum veřejnosti 2013 - Jak se Češi zabezpečují proti živlům?
 •  

  Obsah výzkumu

   

  1. O výzkumu
  2. Obava z živlů
  3. Pojištění živelních rizik v pojištění majetku
  4. Zkušenost s pojistnou událostí
  5. Pojistná gramotnost a motivace pojištění
  6. Srovnání se Slovenskem

   

  O výzkumu

   

  Země: Česká republika a Slovenská republika

  Metoda: on-line průzkum

  Cílová populace: 18-50 let – reprezentativní vzorek populace

  Vzorek populace: podle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště

  Vzorek:  ČR: 1016 respondentů, SR 318 respondentů

  Průzkum zpracovala společnost NMS Market Research v listopadu 2013

   

  Obava z živlů

   

   

  Vyberte živly, kterých se osobně nejvíce obáváte? Kterého z těchto živlů se obáváte nejvíce?                                                                                                             

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016]

   

  Kde se kterého živlu obáváte?    

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016] 

  V místě rekreačního objektu se požáru obávají více muži a vichřice více ženy.

  U majitelů rekreačních objektů je vyšší obava z pádu stromu, povodně/záplavy a krupobití, naopak o polovinu menší obava z požáru. 

   

  Segmentace respondentů podle přístupu k pojištění proti živlům:

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016]

   

  Opatrní: Živelních škod se obávám, pojištění tyto moje obavy zmírňuje

  Pragmatičtí: Živelních škod se neobávám, ale pojištění neodmítám

  Nedůvěřiví: Živelních škod se obávám, ale nemyslím si, že by mi pojištění výrazně pomohlo.

  Lehkovážní: Živelních škod se spíše neobávám, a proto nevidím důvod

  Co se týče přístupu k pojištění, jsou opatrnější ženy. Vyšší procento opatrných lze také sledovat ve věku od 30 let a u skupin s příjmy nad 20000 Kč.

  45% opatrných je mezi respondenty, kteří mají vlastní dům.

   

  Obáváte se více živelních škod nebo loupeže a vandalizmu?     

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016] 

  Z loupeže a vandalizmu má obavu téměř polovina mužů.

  Obava z živlů je častěji zastoupená ve větší míře u respondentů, kteří žijí ve vlastním domě.

  Ačkoli se Češi více obávají více škod z loupeže a vandalizmu, jsou škody, způsobené živly mnoheb běžnější (80% : 20%) 

   

  Pojištění živelních rizik v pojištění majetku

   

   

  Jste vy osobně zodpovědný za rozhodování ohledně pojištění?                                                                                                                                                                   

  Vzorek: Respondenti, kteří vlastní daný typ majetku

   

  Máte svůj majetek pojišťěný?

  Vzorek: Respondenti, kteří vlastní daný typ majetku

   

  Jak máte pojišťěný svůj rekreační objekt? 

  Vzorek: Respondenti,  kteří vlastní daný typ majetku [N 232]

   

   

  Jakým způsobem máte své vozidlo pojištěné proti živlům?

  Vzorek: Respondenti,  kteří mají své vozidlo pojištěné před živly [N 223]

   

  Kdy jste si sjednal/a vaše současné pojištění majetku?

  Respondenti, kteří mají příslušné pojištění proti živlům

  Nejstaršího data jsou smlouvy pojištění rekreačních objektů.

  Pojištění vozidel lidé častěji obnovují, protože mění vozidla.

  Více než polovina pojistných smluv je starší 5 let.

   

   

   Zkušenost s pojistnou událostí

   

   

  Řešil/a jste už někdy živelní škodu na vlastním majetku?                                                                                                                                                                           

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016]

   

  Jaký živel vám způsobil škodu na majetku?  Znáte vy osobně někoho komu živel způsobil škodu na majetku?  

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016] 

   

   

  Kdy jste naposled řešil/a živelnou škodu na vlastním majetku?

  Respondenti, kteří řešili škodu na vlastním majetku [N 142]

  Čerstvou zkušenost s živlem má 36 % z respondentů, kteří škodu někdy řešili.

  Jak vysoká byla poslední škoda na majetku kterou jste řešil/a?   

  Respondenti, kteří řešili škodu na vlastním majetku [N 142]  

  Živelní škody byly ve většině případů nižší než je 50 tis. Kč.

   

  Věděl/a jste si rady jak nahlásit škodu?

  Vzorek: Respondenti kteří mají zkušenost s živelní škodou [N 109]

   

  Proběhla likvidace škody dostatečně rychle?

  Vzorek: Respondenti,  kteří vyřizovali živelní škodu s pojišťovnou [N 102]

  Vyřízení pojistné události probíhá rychle a většina poškozených dostane peníze nejpozději do dvou měsíců.

  Lidé kteří nejsou s rychlostí vyřízení škody spokojeni, obvykle neznají důvod, proč se tak stalo.

   

  Po jaké době od nahlášení události jste dostal/a peníze od pojišťovny?

  Vzorek: Respondenti,  kteří vyřizovali živelní škodu s pojišťovnou [N 102]

   

  Zkušenost s živelní škodou podle místa bydliště 

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016] 

  Zkušenosti s živelní škodou se častěji vyskytují v menších obcích. Také zdejší obyvatelé mají před živly větší obavu.

   

  Víte o možnosti využít k hlášení škod aplikaci pro chytré telefony, které pojišťovny zdarma nabízí?

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016]

  Mezi klienty pojišťoven není zatím výrazně velké povědomí o aplikace do telefonu ani zájem o ni.

  Muži mají o těchto aplikacích výraznější povědomí než ženy.

   

  Víte o možnosti sledovat proces vyřizování škody on-line a využil jste jí někdy?

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016]

   

  Možnost sledovat vyřizování škody využilo jen 12 % respondentů.

  Častěji tuto možnost využívají uži,a to zejména starší 30 let, s vyšším příjmem a s opatrným postojem k pojištění.

   

   

  Pojistná gramotnost a motivace k pojištění

   

   

  Jaká je pojistná gramostnost gramotnost v oblasti pojištění proti živlům?                                                                                                                                                

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016] 

  Respondenti mají přesnější infomrace o pojmech z oblasti pojištění proti živlům, než o správném postupu v konkrétních situacích. 

  Výrazně lepšího výsledku dosahovali v testu respondenti s vysokým příjmem.

   

  Ukázka teoretického textu pojistné gramotnosti: Která ze dvou možností odpovídá podle vás pojmu….(Výběr správné odpovědi)

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016]

  Nejlépe respondenti znají významy pojmů výluka z pojištění, pojistné období a limity pojistného plnění.

  Nejslabší povědomí panuje mezi lidmi o termínech jakými je Indexace, sublimity pojistného plnění a pojistná částka.

  Hodnoty kolem 50 % je dosaženo v případě náhodné volby odpovědi - tato hodnota je tedy špatným výsledkem.

  Hodnota kolem 75 % již značí dobrou orientaci.

   

  Ukázka teoretického textu pojistné gramotnosti: Domníváte se, že jsou tato pojistná rizika stejná?    

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016] 

   

   

  Ukázka teoretického textu pojistné gramotnosti: Pořizujete si průběžnou dokumentaci (fotodokumentaci) dražších předmětů ve vaší domácnosti?      

  Vzorek: respondenti se sjednaným pojištěním domácnosti/nemovitosti  [N 637]     

   

  71% respondentů by mělo problém v případě škod dokázat u dražších předmětů skutečnou cenu.

  Dokumentaci předmětů pořizují častěji muží, dále respondenti vyššího věku a s vyšším příjmem.

   

  Schováváte si doklady o pořízení cennějších předmětů déle než dva roky?

  Vzorek: respondenti se sjednaným pojištěním domácnosti/nemovitosti  [N 637]

  Polovina respondentů uchovává doklady cenných předmětů i po záruční době.

  Opatrnější u uchovávání dokladů jsou respondenti s vyšším přjmem.

   

  Jaký byl Váš hlavní důvod pro uzavření pojištění?

  Vzorek: všichni respondenti [N 1016]

  Jen necelých 20 % respondentů má vědomou motivaci pro sjednání pojištění.

   

   

   

   Srovnání se Slovenskem

   

   

  Obáváte se více živelních škod nebo loupeže a vandalizmu?                                                                                                                                                                      

  Vzorek: všichni respondenti CZ [N 1016], SK  [N 301]

                                                                                                                                                                        

  Z loupeže a vandalizmu mají větší obavu Češi.

   

  Znáte osobně někoho, komu živel způsobil škodu?

  Vzorek: všichni respondenti CZ [N 1016], SK  [N 301]

  Zkušenosti se škodami se shodují, s povodní má zkušenost více Čechů, u Slováků je výrazněji zastoupena zkušenost s požárem a úderem blesku.

   

  Vyberte prosím ty živly, kterých se vy osobně obáváte

  Vzorek: všichni respondenti CZ [N 1016], SK  [N 318]

  Slováci mají výraznějš obavy z požáru, úderu blesku, povodně a sesuvu půdy.

   

  Výsledky testu pojistné gramotnosti

  Vzorek: všichni respondenti CZ [N 1016], SK  [N 318]

   

   

 • Výzkum veřejnosti 2014 - Jak si Češi kryjí svá odpovědnostní rizika?
 •  

  Obsah výzkumu

   

  1. O výzkumu
  2. Postoj Čechů k pojištění odpovědnosti
  3. Co Češi vědí o odpovědnostním pojištění ?
  4. Sjednání pojištění
  5. Zkušenost se škodou
  6. Typologie Čechů dle rizik

  O výzkumu

   

  Země: Česká republika

  Metoda: on-line průzkum

  Cílová populace: 18-65 let – reprezentativní vzorek populace

  Vzorek populace: podle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště

  Vzorek:  ČR: 1018 respondentů

  Průzkum zpracovala společnost NMS Market Research v listopadu 2014

   

  Postoj Čechů k pojištění odpovědnosti?

  Do jaké míry je podle Vás pravděpodobné, že můžete nechtěně způsobit škodu druhým?

  Všichni respondenti [N 1018] 

  Více jak polovina respondentů připouští, že by se mohli dostat do situace, kdy nechtěně poškodí druhého člověka.   

                                    

  V jakých situacích se domníváte, že je největší pravděpodobnost způsobit škodu druhému?

  Všichni respondenti [N 1018] 

  Mezi tři nejčastěji obáváné potencální siutace, kdy by mohla být způsobena škoda druhému patří volnočasové aktivity mimo domov, využívání dopravní prostředků a sport.

   

  Do jaké míry se domníváte, že může být pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte nechtěně druhým, užitečné?

  Všichni respondenti [N 1018] 

  86 % respondentů shledává pojištění užitečným.

  Za neužitečné shledávají nejčastěji pojištění respondenti s nedostatečnou znalostí problematiky.

   

  Víte, že je možné se pojistit před povinností nahradit škody, které nechtěně způsobíte druhým? 

  Všichni respondenti [N 1018] 

   

  Víte, které z uvedených pojištění kryje škody, které nechtěně způsobíte druhým?

  Všichni respondenti [N 1018] 

  39 % neví, který typ pojištění kryje škodu, kterou způsobíme druhým .

   

  Slyšel/a jste o tom, že nový občanský zákoník vnesl do uplatňování odpovědnostních škod výrazné změny?

  Všichni respondenti [N 1018]

   

  Víte, jaký typ náhrady po vás může být uplatňován v případě vzniku škody, za níž nesete odpovědnost?

  Všichni respondenti [N 1018]

   

  Co Češi vědí o odpovědnostním pojištění?

  Víte, že je možné se pojistit před povinností nahradit škody, které nechtěně způsobíte druhým?                                                                                                     

  Všichni respondenti [N 1018] 

   

  Víte, které z uvedených pojištění kryje škody, které nechtěně způsobíte druhým?

  Všichni respondenti [N 1018] 

  39 % neví, který typ pojištění kryje škodu, kterou způsobíme druhým .

   

  Slyšel/a jste o tom, že nový občanský zákoník vnesl do uplatňování odpovědnostních škod výrazné změny?

  Všichni respondenti [N 1018]

   

  Víte, jaký typ náhrady po vás může být uplatňován v případě vzniku škody, za níž nesete odpovědnost?

  Všichni respondenti [N 1018]

   

  Jaký limit považujete za dostatečný pro krytí škod na majetku, které nechtěně můžete způsobit svému okolí?

  Všichni respondenti [N 1018] 

   

  Jaký limit považujete za dostatečný pro krytí škod na zdraví, které nechtěně můžete způsobit svému okolí?

  Všichni respondenti [N 1018]

   

   

   Sjednání pojištění

  Jakým způsobem byste si pojištění odpovědnosti sjednal/a?                                                                                                                                                                

  Všichni respondenti [N 1018]

  Vhodný způsob sjednání neznají spíše mladší respondentní a respondenti s nedostatečnou znalostí problematiky pojištění

   

  Uvažujete osobně, že byste si sjednal/a pojištění odpovědnosti za škody, které nechtěně způsobíte svému okolí? 

  Všichni respondenti [N 1018] 

   

  Jakým způsobem jste si pojištění odpovědnosti sjednal/a?

  Jen pojištění respondenti [N 311] 

   

  Z jakého důvodu jste si pojištění odpovědnosti sjednala/a?

  Jen pojištění respondenti [N 311] 

   

  Kdy jste si pojištění odpovědnosti sjednala?

  Jen pojištění respondenti [N 311] 

   

   

  Zkušenost se škodou

  Způsobil/a jste v minulosti někdy někomu škodu na majetku nebo zdraví?                                                                                                                                           

   Všichni respondenti [N 1018]     

  Škody obecně způsobují častěji muži         

                                                                                                                            

  Byla Vám někdy způsobena škoda na majetku nebo na zdraví?

  Všichni respondenti [N 1018]  

   

  Setkal/a jste se s tím, že by někdo ve vašem okolí způsobil druhým nějakou škodu na majetku nebo zdraví?

  Všichni respondenti [N 1018]  

   

  Řešil/a jste v rámci svého pojištění odpovědnostní škodu?

  Jen pojištění respondenti [N 311] 

   

  Způsobil jste škodu vy, nebo byla naopak škoda způsobena vám?

  Jen pojištění respondenti [N 311] 

  Respondenti mají zkušenost se škodou nejčastěji v situaci, kdy sami škodu způsobili.

   

  O jaký typ škody se jednalo?

  Jen pojištění respondenti [N 311] 

   

  Věděl/a jste po vzniku škody, jakým způsobem tuto škodu nahlásit?

  Jen respondenti, kteří řešili pojistnou událost [N 64]  

   

  Jaká byla výše škody kterou jste řešil/a?

  Jen respondenti, kteří řešili pojistnou událost [N 64] 

   

  Po jaké době jste obdržel/a peníze od pojišťovny od nahlášení škody?

  Jen respondenti, kteří řešili pojistnou událost [N 64] 

   

  Probíhala likvidace vaší škody dostatečně rychle?

  Jen respondenti, kteří řešili pojistnou událost [N 64] 

  70 % respondentů uvedlo, že likvidace jejich školy proběhla podle jejich názoru dostatečně rychle.

   

  Typologie Čechů dle rizik

   

  Máte v domácnosti děti, které navštěvjí školu?                                                                                                                                                                                      

  Všichni respondenti [N 1018] 

               

                                                                                                                                                                                   

  Chováte v domácnosti zvíře?

  Všichni respondenti [N 1018] 

   

  Jak by vás charakterizovali lidé, kteří vás dobře znají, co se týká trávení volného času? Co vyhledáváte?

  Všichni respondenti [N 1018]

   

  Který z uvedených popisů siutace nejlépe odpovídá vašemu vztahu ke sportu?

  Všichni respondenti [N 1018]

   

  Jak často se ve svém volném čase věnujete následujícím sportům?

  Všichni respondenti [N 1018] (vybrané sporty)