Aktuální přehled seminářů

Datum Název semináře Místo konání ID
1 16.11.2017 Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) Praha 4
ID4556
2 30.10.2017 Výměna informací v prostředí pojišťoven Praha 8
ID4494
3 25.10.2017 Cyber Risk Insurance Training - Nebojte se pojišťovat kybernetická rizika Praha 3
ID4555
4 23.10.2017 Hematologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 3
ID4549
5 12.10.2017 Seminář právníků 2017 472 01 Doksy
ID4546
6 26.09.2017 Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy Praha 3
ID4544
7 21.09.2017 Rok se Solventností II - porovnání českého trhu na základě zveřejněných zpráv SFCR Praha 8
ID4547
8 10.05.2017 Gynekologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4498
9 24.04.2017 Vyšetřování pojistného podvodu Praha 8
ID4520
10 13.04.2017 Implementace IDD - ticho před bouří? Praha 3
ID4522
11 28.03.2017 Pojištění kybernetických rizik Praha 8
ID4514
12 09.03.2017 Trendy ve zkracování účetních závěrek v pojišťovnách Praha 4
ID4499
13 23.02.2017 Závislost na tabáku z pohledu underwritingu a likvidace Praha 3
ID4497
14 15.12.2016 Cloud a outsourcing v pojišťovnictví Praha 3
ID4472
15 10.11.2016 Odpovědnost za škodu v aktuální judikatuře a trestním řízení Praha 3
ID4480
16 19.10.2016 Seminář právníků 472 01 Doksy
ID4475
17 30.09.2016 Urologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4466
18 29.09.2016 Náhrada škody v podnikání Praha 8
ID4473
19 27.06.2016 ZVEŘEJŇOVÁNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ - transpozice směrnice EU do české legislativy Praha 4
ID4447
20 16.06.2016 Nařízení eIDAS a elektronizace transakcí Praha 8
ID4444
21 26.05.2016 Co přinese všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Praha 8
ID4441
22 18.05.2016 Analýzy tržních dat u pojištění vozidel Praha 8
ID4427
23 15.03.2016 Neurologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4413
24 10.12.2015 Aktuální otázky k mezinárodní výměně informací o daňových účtech Praha 8
ID4404
25 03.12.2015 Workshop - Novela zákona o účetnictví z pohledu pojišťoven Praha 8
ID4401
26 30.09.2015 ORL z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4387
27 07.09.2015 Život pojišťovny pod střechou Solvency II. Praha 8
ID4371
28 19.06.2015 Automatická výměna daňových informací v prostředí pojišťoven (FATCA) Praha 8
ID4373
29 08.06.2015 Výsledky kontrol ČNB v pojišťovnách Praha 8
ID4372
30 04.06.2015 Gastroenterologie a onemocnění jater z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4369
31 02.06.2015 Vyšetřování příčin požárů v oblasti pojišťovnictví Praha 8
ID4367
32 26.05.2015 Ochrana osobních údajů pro korporace v oblasti pojišťovnictví Praha 8
ID4365
33 24.04.2015 Implementace NOZ v praxi pojišťoven II Praha 8
ID4353
34 22.04.2015 Náhrada újmy podle NOZ v pojišťovnictví - předpoklady vzniku, spoluzavinění Praha
ID4356
35 16.04.2015 Ophtalmologie z pohledu likvidace a underwritingu Praha 8
ID4350
36 15.04.2015 Nekalé praktiky v pojišťovnictví Praha 8
ID4354
37 08.04.2015 Povinné ručení - dopad novely zákona 56/2001 Sb. Praha 9 - Vysočany
ID4351
38 04.02.2015 Novely daňových zákonů účinné od 1. 1. 2015 a připravované od 1. 1. 2016 - změny pro pojišťovny jako daňové poplatníky Praha 8
ID4327